GIỚI THIỆU SẢN PHẨM UPS VERTIV ITA2

Model

ITA

ITA2

ITA

ITA2

ITA

ITA2

Công nghệ

Online

Online

Online

Online

Online

Online

Công suất biểu kiến

5/6kVA

5/6kVA

10kVA

10kVA

16/20kVA

16/20kVA

Hệ số công suất

0.9

1

0.9

1

0.9

1

Thông số điện đầu vào

Điện áp vào

220/230/240VAC

1 phase, 3 Wire

220/230/240VAC

1 phase, 3 Wire

220/230/240VAC 1-Phase, 2Wire

380/400/415VAC 3-Phase,4Wire

220/230/240VAC 1-Phase, 2Wire

380/400/415VAC 3-Phase,4Wire

380/400/415VAC 3-Phase,4Wire

380/400/415VAC 3-Phase,4Wire

Dải tần số vào

40-70 Hz

40-70 Hz

40-70 Hz

40-70 Hz

40-70 Hz

40-70 Hz

Thông số điện đầu ra

Công suất thực

4.5/5.4KW

5/6kW

9kW

10kW

14.4/18KW

16/20kW

Điện áp ra

220/230/240Vac ± 3%, có thể cấu hình cho điện áp ra phù hợp

220/230/240Vac ± 3%, có thể cấu hình cho điện áp ra phù hợp

220/230/240Vac ± 3%, có thể cấu hình cho điện áp ra phù hợp

220/230/240Vac ± 3%, có thể cấu hình cho điện áp ra phù hợp

220/230/240VAC (1-Phase),

380/400/415VAC (3-Phase)

220/230/240VAC (1-Phase),

380/400/415VAC (3-Phase)

Tần số

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Quá tải

Tại 25oC: 105% ~ 125%, chịu 5 phút

                 125% ~ 150%, chịu 1 phút

 

Tại 25oC: 105% ~ 125%, chịu 5 phút, 150%, 200ms

Tại 25oC: 105% ~ 125%, chịu 5 phút

                 125% ~ 150%, chịu 1 phút

 

Tại 25oC: 105% ~ 125%, chịu 5 phút, 150%, 200ms

Tại 25oC: 105% ~ 125%, chịu 5 phút

                 125% ~ 150%, chịu 1 phút

 

Tại 25oC: 105% ~ 125%, chịu 5 phút, 150%, 200ms

Crestfactor

3:1

3:1

3:1

3:1

3:1

3:1

Hiệu suất

> 92%

95.5%

> 93%, lên đến 94%

Lên đến 95.8%

lên đến 94%

Lên đến 96.2%

Kích thước & khối lượng

Kích thước W x D x H (mm)

435×88×630

430x85x400

435×85×660


  Thông tin Sản phẩm, Dịch vụ