Giải pháp triển khai thi công lắp đặt UPS vertiv 30kVA tại GEN

Giải pháp triển khai thi công lắp đặt UPS vertiv 30kVA tại GEN

Giải pháp triển khai thi công lắp đặt UPS vertiv 30kVA tại GEN

Giải pháp triển khai thi công lắp đặt UPS vertiv 30kVA tại GEN

Giải pháp triển khai thi công lắp đặt UPS vertiv 30kVA tại GEN

ATD - MAKE.SUCCESS TOGETHER

0901369658

info@atdc.com.vn

Giải pháp triển khai thi công lắp đặt UPS vertiv 30kVA tại GEN


Việc triển khai thi công lắp đặt một hệ thống UPS (Uninterruptible Power Supply) như Vertiv 30kVA tại một cơ sở như GEN (giả sử là một doanh nghiệp hoặc trung tâm dữ liệu) đòi hỏi sự chuẩn bị và kế hoạch cẩn thận. Dưới đây là các bước quan trọng cần thực hiện để triển khai thành công hệ thống UPS này:

 1. Nguồn điện cấp cho phòng IT tại tầng 3:

  1. Cấp điện riêng từ tủ tổng dưới tầng G
   1. MCB 3 pha: >=175A (sử dụng chung MCB tầng 3)
   2. Dây dẫn : loại dây dẫn gồm 4dây (L1,L2,L3,N) + 1 dây đơn (PE)
   3. Tiếp diện dây dẫn: 25mm2
   4. Chất liệu dây dẫn: Cu
   5. Kéo dây từ MCB tủ tổng theo máng lên tầng 3 tới vị trí tủ Input trong phòng IT
   6. Trong tủ tổng tầng G cần đảm bảo tiếp diện dây dẫn >=35mm2 khi cấp nguồn từ MCB tổng ->MCB phòng IT (sử dụng chung MCB tầng 3)
   7. Lưu ý: kéo dây phải chắc chắn đủ : 1 dây 4 lõi (đỏ “L1”, vàng “L2”, xanh “L3”, đen “N”) + 1 dây đơn (vàng xanh “PE”). Tất cả là dây 25mm2 và là lõi đồng.
  2. Cấp điện từ tủ Iput tới vị trí lắp UPS trong phòng IT:
   1. Kéo dây điện từ MCB UPS 100A tới vị trí lắp UPS, chừa thêm 2m dây điện để đấu nối với UPS.
   2. Dây dẫn điện cần đạt các tiêu chuẩn sau:
    1. Tiếp diện: 16mm2
    2. Chât liêu: Cu
    3. Loại dây : một dây 4 lõi ( L1, L2, L3, N) + 1 dây đơn (PE)
 2. Nguồn cấp từ UPS cho hệ thống thiết bị trong 2 tủ Rack và hệ thống chiếu sáng:

  1. Cấp điện từ UPS tới tủ Output UPS:
   1. Kéo dây điện từ MCB tổng Ouput UPS 100A tới vị trí lắp UPS, chừa thêm 2m dây điện để đấu nối.
   2. Dây dẫn điện cần đạt các tiêu chuẩn sau:
    1. Tiếp diện: 16mm2
    2. Chât liêu: Cu
    3. Loại dây : một dây 4 lõi ( L1, L2, L3, N) + 1 dây đơn (PE)
  2. Cấp điện từ các CB tép tới vị trí tủ Rack và hệ thống chiếu sáng trong phòng IT:
   1. Cấp điện từ CB tép 32A trong tủ Output UPS tới các vị trí để tủ Rack:
    1. Dây dẫn :
     1. Tiếp diện dây: 6mm2
     2. Châs
     3. Chất liệu : Cu
     4. Loại dây: 1 dây 3 lõi (L,N,PE)
    2. Jack cắm chuẩn công nghiệp 32A-IP44 (IEC60309):
     1. Số lượng 4 cái cho 2 tủ Rack
     2. Các Jack chuẩn công nghiệp 32A-IP44 để tại sau các vị trí lắp tủ Rack.
     3. Dây dẫn kéo từ tủ Output tới Jack công nghiệp phải kết nối đúng các chân (L, N, PE)
   2. Cấp điện từ CB tép 32A trong tủ Output tới hệ thống chiếu sáng:
    1. Dây dẫn theo số lượng đèn chiếu và vị trí lắp đèn cần thống nhất lại với GEN ( đề xuất dây từ 1.5 đến 2.5mm2)
    2. Loại đèn và số lượng vị trí : chưa thống nhất.
   3. Lưu ý: mục chiếu sáng cần thống nhất lại với khách.
 3. Hệ thống cảnh báo môi trường : ( đề xuất thêm) đảm bảo an toàn và vận hành ổn định của phòng IT

  1. Cảnh báo khói
  2. Cảnh báo độ ẩm và nhiệt độ
  3. Cảnh báo dò rỉ nước
  4. Tích hợp camera quan sát trong phòng
  5. Hỗ trợ gửi cảnh báo qua Email.

Chú ý: tất cả các yêu cầu trên cẩn đảm bảo đáp ứng tốt nhất vì nguồn điện là rất quan trọng với phòng IT. Các mục trên cần tham khảo lay out phân bố thiết bị trong phòng IT, lay out sơ đồ đấu nối, lay out tủ Input và tủ Output gắn trong phòng IT